Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2017

easycomeeasygo

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia viacarre carre
easycomeeasygo

Chcę być osobą, którą boisz się stracić.

easycomeeasygo
Bądź dla mnie kimś kogo nigdy nie miałam.
Reposted fromthesmajl thesmajl viapozakontrola pozakontrola
easycomeeasygo
3359 e199
Reposted frompeper peper viawishyouwerehere wishyouwerehere
easycomeeasygo
Jeszcze raz
— chciałabym
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
easycomeeasygo
Chcę wiedzieć o Tobie to, czego nie chcesz mówić.
https://www.facebook.com/prosteformyliryczne/
Reposted frompierdolony pierdolony
easycomeeasygo
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
— Kobieca czytelnia

April 02 2017

easycomeeasygo

jasfuckinq:

kissoholic:

I want this so badly

Reposted fromweightless weightless viasleepinside sleepinside
easycomeeasygo
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted fromoutoflove outoflove viadontforgot dontforgot
easycomeeasygo
7635 6420
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viadontforgot dontforgot
easycomeeasygo

Tak to się zaczyna.
Spoglądasz na kogoś,
kogo nie widziałeś nigdy przedtem
i nagle go rozpoznajesz.
To wszystko.
Po prostu go rozpoznajesz.
Tak to się zaczyna.

— Tony Parsons
Reposted fromyourtitle yourtitle vialonelyjulia lonelyjulia
easycomeeasygo
5096 7385
Reposted fromiamstrong iamstrong viaarrives arrives
5567 003f
Reposted fromfakinszit fakinszit viaserplesniowy serplesniowy
easycomeeasygo
potrzebuj mnie.
— ..
easycomeeasygo
tylkomnieniezostawiaj
Reposted frommollim mollim viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
easycomeeasygo
(...) I pisz, kiedy tylko poczujesz potrzebę (...)

— Kaja Kowalewska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
easycomeeasygo
Wnet i tak zginiemy w zupie.
— Jan Brzechwa
Reposted fromdrejk-e drejk-e viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
easycomeeasygo
Nie wiem, chcę się całować.
— 22:52
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viabigevilgrin00 bigevilgrin00
easycomeeasygo
“Chciałbym już móc z Tobą dzielić łóżko, poduszkę, sen i życie. Wiesz?”
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz vianovvak novvak
easycomeeasygo
4844 79d5 500
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady vianovvak novvak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl